DATA BRAND DATA BRAND DATA BRAND
 • DM促销展示

   

   

   

  展示现场促销摆放照片、单品陈列照片、分类商品陈列照片...

   

   

  了解更多信息》

   

 • 区域销售分析

   

   

   

  展示各个单品在选定期间内,在各个地区中的销售表现,并提供差异信息的比对...

   

  了解更多信息》

 • 分类销售表现

   

   

   

  展示各个单品在各自分类商品中的销售表现,排名、占比、销售评价等信息...

   

  了解更多信息》
 • 在线服务咨询

   

   

   

  在线解决供应商针对现场信息的疑问及个性化服务的响应...

   

   

  了解更多信息》